เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไรและจะเข้าใจได้อย่างไร

ไม่ว่าคุณจะยังใหม่ต่อโลกแห่งการพัฒนาหรือสร้างสิ่งต่างๆมาเป็นเวลานานหรือแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบคอมพิวเตอร์และใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำทุกวันคุณก็ต้องรู้พื้นฐานของระบบเครือข่ายและโดยเฉพาะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์

หากคุณชอบขุดเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์มากขึ้นความปลอดภัยและวิธีที่คุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณจากไคลเอนต์ระยะไกลทั้งหมดนี้ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบต่างๆ ฉันพยายามครอบคลุมหัวข้อส่วนใหญ่เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบทความนี้

นอกจากนี้จากที่นี่ฉันจะเรียก "เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ว่า "เครือข่าย"

ก่อนอื่นให้เราดูคำจำกัดความการทำงานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของฉัน:

เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถกำหนดได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแพ็กเก็ตเครือข่ายระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลกด้วยความช่วยเหลือของสายข้อมูลเช่นสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นต้น

อินเทอร์เน็ตเป็นชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Sorta.

เราจะดูคำศัพท์และส่วนประกอบที่ใช้กันทั่วไปและวิธีการทำงานในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งบางส่วนอยู่ในแผนภาพด้านบน

คำศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โหนด

โหนดในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใด ๆ เช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต ฯลฯ ที่พยายามส่งและรับแพ็กเก็ตเครือข่ายข้ามเครือข่ายไปยังอุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน

แพ็กเก็ตเครือข่าย

แพ็กเก็ตเครือข่ายไม่ใช่ข้อมูลหรือหน่วยของข้อมูลที่โหนดต้นทางต้องการส่ง / รับไปยัง / จากโหนดปลายทาง ในบทความนี้แพ็กเก็ตเครือข่าย / แพ็กเก็ตข้อมูลล้วนสื่อความหมายเดียวกัน

อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)

คิดว่าคุณต้องการส่งของขวัญวันเกิดให้เพื่อนในวันเกิดคุณจะส่งไปที่ไหน ไปยังที่อยู่ของพวกเขาใช่ไหม

เป็นเช่นเดียวกันกับที่นี่ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในยุคแรกต้องการระบุคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตด้วยหมายเลขเฉพาะเช่นหมายเลขโทรศัพท์ในปัจจุบัน ดังนั้นพวกเขาจึงคิดแนวคิดของ TCP / IP

IP ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คือที่อยู่ของอุปกรณ์นั้นในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในทางเทคนิคแล้วเป็นหมายเลข 32 บิตที่ใช้ระบุอุปกรณ์ในเครือข่าย การสื่อสารทั้งหมดไปมาจากอุปกรณ์ในเครือข่ายนั้นจะดำเนินการในแง่ของที่อยู่ IP

พิจารณาว่าคุณกำลังอัปโหลดไฟล์ไปยังไซต์ใด ๆ หรือพูดไปที่ Google ไดรฟ์

เมื่อพูดคุยในระดับต่ำสุดของการสื่อสารบนเครือข่ายไฟล์ของคุณจะถูกแปลงเป็นแพ็กเก็ตและแต่ละแพ็กเก็ตมีที่อยู่โหนดปลายทางซึ่งไม่มีอะไรนอกจากที่อยู่ IP

ในระดับที่สูงขึ้นที่อยู่ IP แบ่งออกเป็นสองประเภท:

 • IPv4 : ที่อยู่ IPv4 คือ 32 บิต (สี่ไบต์) ตามที่อธิบายไว้ในคำจำกัดความ ตัวอย่างของที่อยู่ IPv4 จะ104.244.42.129ซึ่งเป็นที่อยู่ของ IPv4 twitter.comมีความเสถียรในการใช้งานและด้วยเหตุนี้จึงถูกใช้ในปัจจุบันเพื่อระบุเครื่องจักรในโลก
 • IPv6 : ที่อยู่ IPv6 เป็นเรื่องใหม่สำหรับโลกและโดยพื้นฐานแล้วเป็นเลขฐานสิบหกแปดตัวคั่นด้วย“:” ตัวอย่างของการอยู่ IPv6 จะเป็น2001: 0cb8: 85a3: 0000: 0000: 8a2e: 0370: 7334 พวกเขาไม่เสถียรและยังไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย เว็บยังคงใช้ IPv4 เนื่องจากความเสถียรและยังไม่มีการประมาณการว่าเราจะเริ่มใช้ IPv6 เมื่อใดเนื่องจากตอนนี้ยังไม่เสถียร

IPv4 แบ่งออกเป็นห้าคลาสชื่อคลาส A, B, C, D, E

คลาส A : ดังที่แสดงในคอลัมน์ที่สามของรูปภาพด้านบนสำหรับที่อยู่ IP คลาส A บิตแรกของอ็อกเต็ตแรกของที่อยู่ IP จะคงที่และเป็น "0"

คอลัมน์ที่สองระบุบิตเครือข่ายและบิตโฮสต์ของคลาสที่อยู่ IP ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาในกรณีของที่อยู่ IP คลาส A เรามีสูตรดังต่อไปนี้:

จำนวนเครือข่าย / เครือข่ายย่อย = 2^(# of network bits).

จำนวนของโฮสต์ที่ถูกต้องในแต่ละเครือข่ายย่อย 2^(# of host bits) — 2=

จำนวนบิตของเครือข่ายและบิตของโฮสต์ถูกกำหนดโดยซับเน็ตมาสก์เริ่มต้นของคลาสของที่อยู่ IP

ซับเน็ตมาสก์เริ่มต้นสำหรับที่อยู่ IP คลาส A คือ255.0.0.0นั่นคือ11111111.00000000.0000000.00000000". ดังนั้นสำหรับคลาส A:

บิตเครือข่าย = 8 และบิตโฮสต์ = 24

เนื่องจาก Network bits = 8 , Host bits = 24ผลรวมของมันจะต้องเป็น 32 เนื่องจากที่อยู่ IPv4 เป็น 32 บิต แต่เนื่องจากเราใช้บิตเดียว (บิตแรกในอ็อกเต็ตแรก) เพื่อระบุคลาส:

จำนวนบิตเครือข่ายที่ใช้งานได้ = จำนวนบิตเครือข่าย - จำนวนบิตคงที่ = 8–1 = 7

ดังนั้นจำนวนเครือข่ายที่เป็นไปได้ในคลาส A =2^7 — 2 = 126และ

จำนวนของโฮสต์ที่เป็นไปได้ (นั่นคืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย) ต่อเครือข่ายใน Class A2^24-2 = 16277214 =

ตอนนี้สำหรับคลาส A คุณอาจสงสัยว่าทำไมฉันจึงลบ 2 พิเศษจากจำนวนเครือข่ายที่เป็นไปได้ เป็นเพราะสำหรับคลาส A 127.xyz ถูกสงวนไว้ สำหรับคลาสอื่น ๆ จะใช้สูตรปกติ

ดังนั้นที่อยู่ IP ในช่วงที่ระดับ A จากไป1.x.x.x126.x.x.x

คลาส B:กรณีคล้ายกับคลาส B ความแตกต่างเพียง 2 บิตของออคเต็ตแรกคือค่าคงที่ (10) และระบุคลาสของที่อยู่ IP ที่เป็นคลาส B การคำนวณอื่น ๆ ทั้งหมดเหมือนกันและฉันไม่ได้กล่าวถึง พวกเขาอยู่ที่นี่เนื่องจากพวกเขาจับได้ง่ายจากตารางด้านบน พวกเขาช่วงจากไป128.0.x.x191.255.x.x

Class C : 3 บิต octet ที่แรกคงที่ (110) และพวกเขาระบุระดับเป็นระดับซีพวกเขาช่วงจากไป192.0.0.x223.255.255.x

คลาส D และคลาส E : คลาส D และคลาส E ใช้เพื่อการทดลอง

ที่อยู่ IPv4 ส่วนใหญ่มีสองประเภท:

 • คงที่ : ที่อยู่ IP เหล่านี้เป็นค่าคงที่สำหรับอุปกรณ์เมื่อเวลาผ่านไป ตัวอย่างเหล่านี้คือเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลที่เราใช้เพื่อโฮสต์แอปเว็บไซต์ ฯลฯ ที่เราใช้ไคลเอ็นต์ ssh เพื่อ ssh ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเรา
 • Dynamic: Generally, these are the IP addresses that a common computer in an Internet network is assigned. Try switching your router off and you will see a change in the IP address of your computer! (But only after reading this article ?). Now, you may be thinking who allocates these IP addresses? It is the DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server which is explained briefly further in this article.

Note: A device can have multiple IP addresses at the same time. Consider a device connected to two networks, wifi as well as any LAN network — it will have two IP addresses. This implies that the IP addresses are assigned to the interfaces and not directly to the computer.

Okay, so far so good. Let’s continue.

Routers

As its name suggests, a Router is a hardware component that takes care of routing packets. It determines which node the packet came from and which destination node the sender node want to send it to. No computer knows where other computers are located, and packets are not sent to every computer. A Router identifies the destination node address to which a network packet has to be sent and it forwards it to the desired address.

Routers have a specific “Routing Protocol” which defines the format in which they exchange data with another router or networking nodes. In other words, routing protocol defines how routers communicate with each other.

Routers build up a “Routing Table” which identifies the most optimized paths to be taken in the network while sending packets.

Technically, a routing table is just a table with the list of “routes” from one router to other. Each route consists of the address of the other routers/nodes in the network and how to reach them.

Routing table:
Destination Gateway Genmask Flags Metric Refs Ifacedefault 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 1024 233 eth0192.168.0.0 * 255.255.255.0 UC 0 0 wlan0192.168.0.0 * 255.255.255.0 UH 0 2 eth0

Above is an example of a routing table. The key points to take a note of here are:

 • Destination: This is the IP address of the destination node. It indicates where the network data packet should end up.
 • Gateway: Gateway is the component which connects two networks. Consider that you have a router connected to another router. Each of the routers has devices connected to it. So, the address of the last router (say R1 here) after which the network packet enters the other network (say R2’s network) is called the gateway. Usually, the gateways are nothing but the routers. Let me give one more example: say that your room is one network and your sibling’s room next to yours is another network, then the “door” between the two rooms can be considered the gateway. People sometimes refer to the “routers” as the gateway, because, that’s what they are, “a gateway to another network”.
 • Genmask/Subnet mask: It is nothing but the net/subnet mask. A subnet mask is a number which when combined with an IP address allows you to divide the IP space into smaller and smaller chunks for use in both physical and logical networks. The explanation of how subnet mask calculations happen is beyond the scope of this article.
 • Flags: Different flags have a different meaning. For example, in the first route, “U” in “UG” means the route is UP, whereas “G” in “UG” means GATEWAY. Since the route signifies a GATEWAY, it is a door to the other network. Whenever we send any data through this route, it gets sent to another network.
 • Iface (Network interface): Network interface refers to the network that the route defined in the routing table is having the destination computer in. That is if you are connected to Wifi, then it would be “wlan” and when you are connected to a LAN, then it would be “eth”.

So this is the way a router works, with the help of Routing Protocol and Routing Table.

All good up to now. But, you must be thinking —

“Okay! But hey, we are learning about components here. I need to stitch them together and get to know how the internet works.”

Cool! Some more terms and you will have a proper understanding of how everything goes.

Network Address Translation (NAT)

Network address translation is a technique used by routers to provide internet service to more devices with less usage of public IPs. Thus, a router is assigned a single IP address by the ISP and it assigns the private IPs to all the devices connected to it. NAT helps the ISPs provide internet access to more consumers.

Thus, if you are connected to the router of your house, your public IP will be visible to the world, but the private one will not. Whatever network packets are communicated will be addressed by your public IP (that is the public IP assigned to the router).

Consider the above figure. Let’s say that in your home network, you are trying to access medium.com (remote static IP: 72.14.204.147), from your computer (private IP: 192.168.1.100).

So, for your computer, the connection looks like:

192.168.1.100:3764172.14.204.147:80 .

“37641” is the random port number assigned by NAT router to your device/computer. (When there is network communication between daemons running on different ports on a computer, the respective port is used by NAT). Each outbound connection gets an assigned port by the NAT router.

The connection is established in NAT like:

Private IP |PrivatePort |PublicIP |PublicPort |Remote |RemotePort
------------- ------------ --------- ----------- ------- -----------
192.168.1.100 | 37641 | 104.244.42.129 | 59273 | 72.14.204.147 | 80

But, since the outside world of the network doesn’t know about your private address, the connection looks like the following to medium.com:

104.244.42.129:5927372.14.204.147:80 .

That way, we achieve assigning a higher number of IP addresses without wasting many public IPs.

Now, when medium.com sends the response back to 104.244.42.129:59273 , it travels all the way to your home router which then looks up for the respective private IP and private port and redirects the packet to your device/computer.

Note: NAT is a generalized concept. NAT can be achieved as 1:1, 1:N where 1, N are the number of IP addresses in the network. A technique called as “IP Masquerading” is a 1:N NAT.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Dynamic Host Configuration Protocol or DHCP is responsible for assigning dynamic IP addresses to the hosts. The DHCP server is maintained by the ISP or previous router if there is a chain of routers to reach the host.

Thus, allocation of IP addresses is carried out by the DHCP server. Generally, ISP maintains a DHCP server and the routers in our houses get assigned a public IP from the DHCP server.

Note: Whenever a router or say a DHCP server maintained by an ISP or router restarts, the IP address allocation starts again and devices are allocated IPs which are different than the previous ones.

Domain Name System/Server

We have already discussed that any machine is identified by the IP address.

Okay, so you are running a web server on your localhost on your machine. If you have dug around in the hosts on any Linux machine, you would have encountered something like this:

127.0.0.1 localhost255.255.255.255 broadcasthost::1 localhost

which means that even if you type 127.0.0.1 in your browser’s URL bar, it would mean the same as localhost .

Similar to the above, the websites you use daily are web servers running on some remote instance/node having a static IP address. So, typing that IP address in your browser’s URL bar will take you to the website?

Yes, surely it will. But, are you a superhuman to remember the IP addresses of thousands of sites?

NO.

Thus, there come the domains that we use, say medium.com, twitter.com, behance.net, codementor.io, etc.

A Domain Name Server is a server having huge records of domain name mapping IP addresses which searches for the domain input and returns the respective IP address of the machine on which the website you want to access is hosted.

How does DNS work actually?

 1. DNS is managed by your ISP (internet service provider).
 2. When we type an URL in the address bar, the data packets travel through your router, maybe multiple routers to your ISP where your DNS server is present.
 3. DNS server present at the ISP looks up for the domain in its database. If an entry is found, then it returns it.
 4. If any entry is not found in its primary database that it maintains, the DNS server will travel through the internet to another DNS server maintained by another ISP and check if the entry is available in that another DNS server’s database. Along with returning the IP address taken from another DNS, it will update the primary database with this new entry also.
 5. Thus, sometimes (very rarely) a DNS server may have to traverse to multiple DNS servers to get a matching entry.
 6. If after traversing a lot of DNS servers across the internet, it doesn’t get a matching entry, then the DNS server throws an error indicating that the “domain name is invalid or doesn’t exist”.

Note:

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is a consortium (a non-profit corporation) that manages the assignment of domain names and IP address ranges on behalf of the community.

A domain is divided into three parts as shown in the following figure.

 1. Protocol: The protocol used to access the website, for example, HTTP, HTTPS, etc.
 2. Domain name: The main domain name in our domain. This can be anything that is available as per the ICANN registry.
 3. Domain extension: This is one which is considered important while buying a domain. Generally, it is classified into two types:
 • Generic Top-level Domains (gTLDs): This includes most popular domain extensions like .com, .org, .net, .edu, .co, etc.
 • Country Code Top-level Domains(ccTLDs): These indicate that the domain is related to the country code specified in the domain extension. For example, “.in” indicates that the website is originated from India. Also, some of the ccTLDs require that the person purchasing the domain should be from the same country. Most of the small country code extensions are not searchable from outside that country.

Internet Service Providers (ISPs)

Internet Service Providers are the companies that provide everyone Internet. The article you are reading now is because of the internet that your ISP provides you.

ISPs provide internet, handle routing your requests to the correct destination, resolve domain names with the help of DNS cache that they maintain, and handle all this network infrastructure which enables us to use the internet.

ISP is a hierarchical thing working across the internet. There are certain types of ISPs namely Tier 1, Tier 2, Tier 3 ISPs.

 • Tier 1 ISPs are the ones which connect major networks on the internet. Consider them as the major highways of the internet. They are connected to almost every network on the internet. Also, they provide internet access to the Tier 2 ISPs. ex. CERFNet, UUNet, PSINet. They are also called Network Service Providers. These ISPs are connected to each other by means of large cables going beneath the sea.
 • The Tier 2 (Regional) ISPs are the ones who primarily provide Internet services to organizations, consumers (that is “us”) or the Tier 3 ISPs. The internet connection you are using is from a Tier 2 ISP. However, organizations can also get Internet access from Tier 1 ISPs.
 • Tier 3 (Local) ISPs are just like Tier 2. It’s just one more level of hierarchy out there that purchases bandwidth from Tier 2 ISP and sells it to consumers.

The traffic that goes through your router also goes through Tier 3 (if present), Tier 2, and ultimately through Tier 1 ISPs all the way to another network.

Woot Woot! I am happy that you are still with me. We will put all the things together now.

Putting all of the above things together

Up until now, we have learned about all the components needed to make everything work. Now, we will glue them together.

Let’s summarize all the things we’ve learned:

 • When a computer/device comes online, it gets a private IP assigned by the router. The router gets a public IP from the ISP.
 • Other devices in the network are allocated unique private IPs.
 • ISPs are the ones who are present across the world and are connected to each other. They sell Internet services to the regional and local ISPs, from whom we, the consumers, purchase Internet.
 • Thus, when a device tries to establish a network connection with some other device on some other network, it does it with the identity of its gateway (the router). The router then maps the private IP and private port number with the public IP and random high integer public port number.
 • The router then sends the packets to the desired destination where some other router or gateway does the same thing as the previous router and analyses which computer/device that packet came from.
 • The remote computer/device responds by sending the destination as the public IP and public port of the router.
 • The router then again checks for the private IP and private port and forwards the network packets.

So, this is how the Internet aka A kind of Computer Network using TCP/IP protocol works.

Thanks for reading the article. If you have any questions, please feel free to ask them in the comments below.

If you liked this article, please give me some ? and share it with others. See you in the next one. You are awesome!

Also, if you’d like to support me ?

Buy Sumedh Nimkarde a Coffee - BuyMeACoffee.com

Hello, I am Sumedh and my work is to build, break and rebuild things.www.buymeacoffee.com

Thanks a lot again for reading! Feel free to connect with me on Twitter, GitHub.