รหัส Alt - วิธีพิมพ์อักขระพิเศษและสัญลักษณ์แป้นพิมพ์บน Windows โดยใช้ปุ่ม Alt

ใน Windows คุณสามารถพิมพ์อักขระใดก็ได้ที่คุณต้องการโดยกดแป้น ALT ค้างไว้พิมพ์ลำดับตัวเลขจากนั้นปล่อยปุ่ม ALT

คุณสามารถพิมพ์อักขระจำนวนมากที่อาจไม่มีคีย์ที่ตรงกันบนแป้นพิมพ์ของคุณได้เช่นอักขระตามตัวอักษรภาษายุโรปสัญลักษณ์ ASCII และแม้แต่อักขระจีน (หรือที่เรียกว่า Hanzi คันจิหรือ Hanja)

รหัส Alt เหล่านี้ยังมีประโยชน์หากคุณมีแป้นพิมพ์ที่มีแป้นค้างหรือหายไป

ด้านล่างนี้ฉันจะแยกรายชื่อปุ่ม alt ทั้งหมดตามหมวดหมู่ แต่ก่อนอื่นนี่คือรายการทั้งหมด (หมายเหตุ: ไม่รวมอักขระจำนวนมากจากภาษาที่ไม่ใช่ภาษายุโรปตะวันตก - มิฉะนั้นจะมีความยาว 100,000 รหัส)

ด้านล่างนี้เป็นตารางรูปแบบ ASCII ที่สวยงามของสัญลักษณ์และอักขระที่ใช้บ่อยที่สุด ฉันใช้เวลาสักพักในการรวบรวมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้มันดูดี

ในฐานะนักพัฒนาเมื่อฉันค้นหาโค้ดเหล่านี้ฉันมักจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปภาพ สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและทำให้ทุกคนคัดลอกและวางรหัสได้ยาก

 Alt Code Symbol ---------- -------- alt 1 ☺ alt 2 ☻ alt 3 ♥ alt 4 ♦ alt 5 ♣ alt 6 ♠ alt 7 • alt 8 ◘ alt 9 ○ alt 10 ◙ alt 11 ♂ alt 12 ♀ alt 13 ♪ alt 14 ♫ alt 15 ☼ alt 16 ► alt 17 ◄ alt 18 ↕ alt 19 ‼ alt 20 ¶ alt 21 § alt 22 ▬ alt 23 ↨ alt 24 ↑ alt 25 ↓ alt 26 → alt 27 ← alt 28 ∟ alt 29 ↔ alt 30 ▲ alt 31 ▼ alt 32 alt 33 ! alt 34 " alt 35 # alt 36 $ alt 37 % alt 38 & alt 39 ' alt 40 ( alt 41 ) alt 42 * alt 43 + alt 44 , alt 45 - alt 46 . alt 47 / alt 48 0 alt 49 1 alt 50 2 alt 51 3 alt 52 4 alt 53 5 alt 54 6 alt 55 7 alt 56 8 alt 57 9 alt 58 : alt 59 ; alt 60  alt 63 ? alt 64 @ alt 65 A alt 66 B alt 67 C alt 68 D alt 69 E alt 70 F alt 71 G alt 72 H alt 73 I alt 74 J alt 75 K alt 76 L alt 77 M alt 78 N alt 79 O alt 80 P alt 81 Q alt 82 R alt 83 S alt 84 T alt 85 U alt 86 V alt 87 W alt 88 X alt 89 Y alt 90 Z alt 91 [ alt 91 [ alt 92 \ alt 92 \ alt 93 ] alt 93 ] alt 94 ^ alt 95 _ alt 96 ` alt 97 a alt 98 b alt 99 c alt 100 d alt 101 e alt 102 f alt 103 g alt 104 h alt 105 i alt 106 j alt 107 k alt 108 l alt 109 m alt 110 n alt 111 o alt 112 p alt 113 q alt 114 r alt 115 s alt 116 t alt 117 u alt 118 v alt 119 w alt 120 x alt 121 y alt 122 z alt 123  alt 125  alt 126 ~ alt 127 ⌂ alt 155 ¢ alt 156 £ alt 157 ¥ alt 158 ₧ alt 159 ƒ alt 164 ñ alt 165 Ñ alt 166 ª alt 167 º alt 168 ¿ alt 169 ® alt 170 ¬ alt 171 ½ alt 172 ¼ alt 173 ¡ alt 174 « alt 175 » alt 176 ░ alt 177 ▒ alt 178 ▓ alt 179 │ alt 180 ┤ alt 181 ╡ alt 182 ╢ alt 183 ╖ alt 184 ╕ alt 185 ╣ alt 186 ║ alt 187 ╗ alt 188 ╝ alt 189 ╜ alt 190 ╛ alt 191 ┐ alt 192 └ alt 193 ┴ alt 194 ┬ alt 195 ├ alt 196 ─ alt 197 ┼ alt 198 ╞ alt 199 ╟ alt 200 ╚ alt 201 ╔ alt 202 ╩ alt 203 ╦ alt 204 ╠ alt 205 ═ alt 206 ╬ alt 207 ╧ alt 208 ╨ alt 209 ╤ alt 210 ╥ alt 211 ╙ alt 212 ╘ alt 213 ╒ alt 214 ╓ alt 215 ╫ alt 216 ╪ alt 217 ┘ alt 218 ┌ alt 219 █ alt 220 ▄ alt 221 ▌ alt 222 ▐ alt 223 ▀ alt 224 α alt 225 ß alt 226 Γ alt 227 π alt 228 Σ alt 229 σ alt 230 µ alt 231 τ alt 232 Φ alt 233 Θ alt 234 Ω alt 235 δ alt 236 ∞ alt 237 φ alt 238 ε alt 239 ∩ alt 240 ≡ alt 241 ± alt 242 ≥ alt 243 ≤ alt 244 ⌠ alt 245 ⌡ alt 247 ≈ alt 248 ° alt 249 · alt 250 · alt 251 √ alt 252 ⁿ alt 254 ■ alt 255 alt 0128 € alt 0130 ‘ alt 0132 „ alt 0133 … alt 0134 † alt 0135 ‡ alt 0137 ‰ alt 0138 Š alt 0139 ‹ alt 0140 Œ alt 0142 Ž alt 0145 ‘ alt 0146 ’ alt 0147 “ alt 0148 ” alt 0151 — alt 0153 ™ alt 0154 š alt 0155 › alt 0156 œ alt 0158 ž alt 0159 Ÿ alt 0164 ¤ alt 0166 ¦ alt 0168 ¨ alt 0169 © alt 0175 ¯ alt 0178 ² alt 0179 ³ alt 0180 ´ alt 0183 · alt 0184 ¸ alt 0185 ¹ alt 0188 ¼ alt 0189 ½ alt 0190 ¾ alt 0192 À alt 0193 Á alt 0194  alt 0195 à alt 0196 Ä alt 0197 Å alt 0198 Æ alt 0199 Ç alt 0200 È alt 0201 É alt 0202 Ê alt 0203 Ë alt 0204 Ì alt 0205 Í alt 0206 Ï alt 0207 Ï alt 0208 Ð alt 0210 Ò alt 0211 Ó alt 0212 Ô alt 0213 Õ alt 0214 Ö alt 0215 × alt 0216 Ø alt 0217 Ù alt 0218 Ú alt 0219 Û alt 0220 Ü alt 0221 Ý alt 0222 Þ alt 0223 ß alt 0224 à alt 0225 á alt 0226 â alt 0227 ã alt 0228 ä alt 0229 å alt 0230 æ alt 0231 ç alt 0232 è alt 0233 é alt 0234 ê alt 0235 ë alt 0236 ì alt 0237 í alt 0238 î alt 0239 ï alt 0240 ð alt 0242 ò alt 0243 ó alt 0244 ô alt 0245 õ alt 0246 ö alt 0247 ÷ alt 0248 ø alt 0249 ú alt 0250 û alt 0251 ü alt 0252 ù alt 0253 ý alt 0254 þ alt 0255 ÿ 

ตกลง - ตอนนี้เรามาแบ่งรายการนี้ตามส่วนต่างๆ

รหัส Alt สำหรับอีโมจิและตัวละครสนุก ๆ

รหัส alt 31 รายการแรกมีไว้สำหรับตัวละครที่สนุกสนานเช่นใบหน้าที่มีความสุขลูกศรและสัญลักษณ์ทั่วไปอื่น ๆ :

 Alt Code Symbol ---------- -------- alt 1 ☺ alt 2 ☻ alt 3 ♥ alt 4 ♦ alt 5 ♣ alt 6 ♠ alt 7 • alt 8 ◘ alt 9 ○ alt 10 ◙ alt 11 ♂ alt 12 ♀ alt 13 ♪ alt 14 ♫ alt 15 ☼ alt 16 ► alt 17 ◄ alt 18 ↕ alt 19 ‼ alt 20 ¶ alt 21 § alt 22 ▬ alt 23 ↨ alt 24 ↑ alt 25 ↓ alt 26 → alt 27 ← alt 28 ∟ alt 29 ↔ alt 30 ▲ alt 31 ▼ 

รหัส Alt สำหรับตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กตัวเลขและสัญลักษณ์แป้นพิมพ์

ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้คุณสามารถใช้รหัส Alt เพื่อพิมพ์อักขระที่คุณสามารถพิมพ์บนแป้นพิมพ์ของคุณได้ ซึ่งจะมีประโยชน์หากแป้นคีย์บอร์ดอันใดอันหนึ่งของคุณไม่สามารถใช้งานได้

รหัส Alt 32 ถึง 126 มีไว้สำหรับคีย์เหล่านี้ และใช่ Alt 32 คืออักขระช่องว่าง

 Alt Code Symbol ---------- -------- alt 32 alt 33 ! alt 34 " alt 35 # alt 36 $ alt 37 % alt 38 & alt 39 ' alt 40 ( alt 41 ) alt 42 * alt 43 + alt 44 , alt 45 - alt 46 . alt 47 / alt 48 0 alt 49 1 alt 50 2 alt 51 3 alt 52 4 alt 53 5 alt 54 6 alt 55 7 alt 56 8 alt 57 9 alt 58 : alt 59 ; alt 60  alt 63 ? alt 64 @ alt 65 A alt 66 B alt 67 C alt 68 D alt 69 E alt 70 F alt 71 G alt 72 H alt 73 I alt 74 J alt 75 K alt 76 L alt 77 M alt 78 N alt 79 O alt 80 P alt 81 Q alt 82 R alt 83 S alt 84 T alt 85 U alt 86 V alt 87 W alt 88 X alt 89 Y alt 90 Z alt 91 [ alt 91 [ alt 92 \ alt 92 \ alt 93 ] alt 93 ] alt 94 ^ alt 95 _ alt 96 ` alt 97 a alt 98 b alt 99 c alt 100 d alt 101 e alt 102 f alt 103 g alt 104 h alt 105 i alt 106 j alt 107 k alt 108 l alt 109 m alt 110 n alt 111 o alt 112 p alt 113 q alt 114 r alt 115 s alt 116 t alt 117 u alt 118 v alt 119 w alt 120 x alt 121 y alt 122 z alt 123  alt 124  alt 126 ~ 

Alt Codes สำหรับสกุลเงิน

รหัส Alt สองสามตัวถัดไปจะเน้นที่สกุลเงินโดยมีอักขระเฉพาะภาษาสเปนบางตัวเช่นกัน สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์หากคุณต้องการพิมพ์ตัวอักษรภาษาสเปนหรือทำเครื่องหมายคำถามหรือเครื่องหมายอัศเจรีย์แบบกลับหัว

 Alt Code Symbol ---------- -------- alt 127 ⌂ alt 155 ¢ alt 156 £ alt 157 ¥ alt 158 ₧ alt 159 ƒ alt 164 ñ alt 165 Ñ alt 166 ª alt 167 º alt 168 ¿ alt 169 ® alt 170 ¬ alt 171 ½ alt 172 ¼ alt 173 ¡ alt 174 « alt 175 » 

Alt Codes สำหรับสัญลักษณ์ ASCII สำหรับการสร้าง Command Line Interfaces และ ASCII Art

นี่เป็นส่วนโปรดของฉัน - สัญลักษณ์ ASCII จำนวนมากที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างเมนูบรรทัดคำสั่งและศิลปะ ASCII

 Alt Code Symbol ---------- -------- alt 176 ░ alt 177 ▒ alt 178 ▓ alt 179 │ alt 180 ┤ alt 181 ╡ alt 182 ╢ alt 183 ╖ alt 184 ╕ alt 185 ╣ alt 186 ║ alt 187 ╗ alt 188 ╝ alt 189 ╜ alt 190 ╛ alt 191 ┐ alt 192 └ alt 193 ┴ alt 194 ┬ alt 195 ├ alt 196 ─ alt 197 ┼ alt 198 ╞ alt 199 ╟ alt 200 ╚ alt 201 ╔ alt 202 ╩ alt 203 ╦ alt 204 ╠ alt 205 ═ alt 206 ╬ alt 207 ╧ alt 208 ╨ alt 209 ╤ alt 210 ╥ alt 211 ╙ alt 212 ╘ alt 213 ╒ alt 214 ╓ alt 215 ╫ alt 216 ╪ alt 217 ┘ alt 218 ┌ alt 219 █ alt 220 ▄ alt 221 ▌ alt 222 ▐ alt 223 ▀ 

รหัส Alt สำหรับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และอักขระอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

และแน่นอนคุณสามารถพิมพ์ตัวอักษรกรีกโดยใช้รหัส alt สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มากสำหรับการพิมพ์รูปแบบทางคณิตศาสตร์ในทุกที่ที่คุณต้องการ สำหรับการยกของหนักจริง ๆ คุณอาจต้องการใช้บางอย่างเช่น TeX แต่ถ้าคุณแค่พยายามส่งนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ผ่านข้อความโต้ตอบแบบทันทีรหัสแสดงแทนเหล่านี้จะอยู่ในมือ

 Alt Code Symbol ---------- -------- alt 224 α alt 225 ß alt 226 Γ alt 227 π alt 228 Σ alt 229 σ alt 230 µ alt 231 τ alt 232 Φ alt 233 Θ alt 234 Ω alt 235 δ alt 236 ∞ alt 237 φ alt 238 ε alt 239 ∩ alt 240 ≡ alt 241 ± alt 242 ≥ alt 243 ≤ alt 244 ⌠ alt 245 ⌡ alt 247 ≈ alt 248 ° alt 249 · alt 250 · alt 251 √ alt 252 ⁿ alt 254 ■ alt 255 alt 0128 € alt 0130 ‘ alt 0132 „ alt 0133 … alt 0134 † alt 0135 ‡ alt 0137 ‰ alt 0138 Š alt 0139 ‹ alt 0140 Œ alt 0142 Ž alt 0145 ‘ alt 0146 ’ alt 0147 “ alt 0148 ” alt 0151 — alt 0153 ™ alt 0154 š alt 0155 › alt 0156 œ alt 0158 ž alt 0159 Ÿ alt 0164 ¤ alt 0166 ¦ alt 0168 ¨ alt 0169 © alt 0175 ¯ alt 0178 ² alt 0179 ³ alt 0180 ´ alt 0183 · alt 0184 ¸ alt 0185 ¹ alt 0188 ¼ alt 0189 ½ alt 0190 ¾ alt 0192 À alt 0193 Á alt 0194  alt 0195 à alt 0196 Ä alt 0197 Å alt 0198 Æ alt 0199 Ç alt 0200 È alt 0201 É alt 0202 Ê alt 0203 Ë alt 0204 Ì alt 0205 Í alt 0206 Ï alt 0207 Ï alt 0208 Ð alt 0210 Ò alt 0211 Ó alt 0212 Ô alt 0213 Õ alt 0214 Ö alt 0215 × alt 0216 Ø alt 0217 Ù alt 0218 Ú alt 0219 Û alt 0220 Ü alt 0221 Ý alt 0222 Þ alt 0223 ß alt 0224 à alt 0225 á alt 0226 â alt 0227 ã alt 0228 ä alt 0229 å alt 0230 æ alt 0231 ç alt 0232 è alt 0233 é alt 0234 ê alt 0235 ë alt 0236 ì alt 0237 í alt 0238 î alt 0239 ï alt 0240 ð alt 0242 ò alt 0243 ó alt 0244 ô alt 0245 õ alt 0246 ö alt 0247 ÷ alt 0248 ø alt 0249 ú alt 0250 û alt 0251 ü alt 0252 ù alt 0253 ý alt 0254 þ alt 0255 ÿ 

ขอขอบคุณที่ใช้ข้อมูลอ้างอิงรหัส Alt นี้

ฉันหวังว่าเอกสารโกงเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ ถ้ามีฉันขอแนะนำให้คุณเชื่อมโยงและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณเพื่อให้มีคนได้รับประโยชน์ เหรอ?