ไฟล์ CSV คืออะไรและจะเปิดรูปแบบไฟล์ CSV ได้อย่างไร

ไฟล์. csv คืออะไร CSV ย่อมาจาก Comma Separated Values ไฟล์ CSV คือไฟล์ข้อความธรรมดาที่เก็บตารางและข้อมูลสเปรดชีต เนื้อหามักเป็นสารบัญตัวเลขหรือวันที่ ไฟล์ CSV สามารถนำเข้าและส่งออกได้อย่างง่ายดายโดยใช้โปรแกรมที่จัดเก็บข้อมูลในตาราง

รูปแบบไฟล์ CSV

โดยปกติบรรทัดแรกในไฟล์ CSV จะมีป้ายชื่อคอลัมน์ของตาราง แต่ละบรรทัดที่ตามมาแสดงถึงแถวของตาราง จุลภาคแยกแต่ละเซลล์ในแถวซึ่งเป็นที่มาของชื่อ

นี่คือตัวอย่างของไฟล์ CSV ตัวอย่างมีสามคอลัมน์ชื่อ 'name', 'id' และ 'food' มีห้าแถวรวมทั้งแถวส่วนหัว

name, id, favorite food quincy, 1, hot dogs beau, 2, cereal abbey, 3, pizza mrugesh, 4, ice cream

นี่คือลักษณะของไฟล์ในสเปรดชีต

เนื่องจากไฟล์ CSV เป็นเพียงไฟล์ข้อความคุณสามารถสร้างได้ในโปรแกรมแก้ไขข้อความเกือบทุกประเภท คุณยังสามารถส่งออกไฟล์ CSV จากโปรแกรมสเปรดชีตได้เกือบทุกโปรแกรมเช่น Microsoft Word, OpenOffice Calc หรือ Google ชีต

วิธีการเปิดไฟล์ CSV

การเปิดไฟล์ CSV นั้นง่ายกว่าที่คุณคิด ในโปรแกรมแก้ไขข้อความหรือโปรแกรมสเปรดชีตเกือบทุกประเภทเพียงเลือกไฟล์> เปิดแล้วเลือกไฟล์ CSV

สำหรับคนส่วนใหญ่ควรใช้โปรแกรมสเปรดชีต โปรแกรมสเปรดชีตแสดงข้อมูลในลักษณะที่อ่านและทำงานได้ง่ายกว่าโปรแกรมแก้ไขข้อความ เราจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดไฟล์ CSV ใน Microsoft Excel, OpenOffice Calc และ Google ชีต

เปิดไฟล์ CSV Microsoft Excel

หากคุณติดตั้ง Microsoft Excel ไว้แล้วเพียงดับเบิลคลิกที่ไฟล์ CSV เพื่อเปิดใน Excel หลังจากดับเบิลคลิกที่ไฟล์คุณอาจเห็นข้อความแจ้งว่าคุณต้องการเปิดด้วยโปรแกรมใด เลือก Microsoft Excel

หากคุณอยู่ใน Microsoft Excel แล้วคุณสามารถเลือกไฟล์> เปิดและเลือกไฟล์ CSV หากคุณไม่เห็นไฟล์ที่ต้องการเปิดคุณอาจต้องเปลี่ยนประเภทไฟล์ที่จะเปิดเป็น "ไฟล์ข้อความ (* .prn, * .txt, * .csv)" Excel จะแสดงข้อมูลในสมุดงานใหม่

คุณยังสามารถนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ CSV ไปยังแผ่นงานที่มีอยู่

  1. ในข้อมูลแท็บในการรับและแปลงข้อมูลกลุ่มคลิกจากข้อความ / CSV
  2. ในการนำเข้าข้อมูลกล่องโต้ตอบดับเบิลคลิกที่ไฟล์ CSV ที่คุณต้องการนำเข้าและคลิกนำเข้า

ในกล่องโต้ตอบแสดงตัวอย่างคุณมีตัวเลือกสองสามตัวเลือก:

  • เลือกโหลดหากคุณต้องการโหลดข้อมูลลงในแผ่นงานใหม่โดยตรง
  • เลือกโหลดเป็นถ้าคุณต้องการโหลดข้อมูลลงในตารางหรือแผ่นงานที่มีอยู่
  • เลือกแปลงข้อมูลถ้าคุณต้องการโหลดข้อมูลไปยัง Power Query และแก้ไขก่อนที่จะนำไปยัง Excel

เปิดไฟล์ CSV OpenOffice Calc

หากคุณติดตั้ง OpenOffice Calc ไว้แล้วให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ CSV เพื่อเปิด หลังจากดับเบิลคลิกที่ไฟล์คุณอาจเห็นข้อความแจ้งว่าต้องการเปิดด้วยโปรแกรมใด เลือก OpenOffice Calc

หากคุณอยู่ใน OpenOffice Calc อยู่แล้วคุณสามารถเลือกไฟล์> เปิดและเลือกไฟล์ CSV

เปิดไฟล์ CSV Google ชีต

ขั้นแรกเปิดไฟล์สเปรดชีตใหม่ใน Google ชีต วิธีที่เร็วที่สุดคือไปที่ //sheets.new

ถัดไปเลือกไฟล์> นำเข้า

เลือกแท็บอัปโหลดจากนั้นลากไฟล์ CSV ไปที่หน้าต่างหรือเลือก CSV จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถเก็บค่าเริ่มต้นไว้ในหน้าต่างนำเข้าไฟล์ได้แต่ให้ตรวจสอบค่าเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจ จากนั้นเลือกนำเข้าข้อมูล

เสร็จแล้ว!